Astrology Calendar in September 1958

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1956 1957 1958 1959 1960 »

September 1958  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31 Virgo
1 Virgo
2 Virgo
Venus
Lilith
3 Virgo
4 Virgo
Venus
Node
5 Virgo
Venus
Mars
Mercury
Venus
6 Virgo
7 Virgo
Jupiter
Scorpio
8 Virgo
9 Virgo
Venus
Virgo
Venus
Jupiter
10 Virgo
11 Virgo
Mercury
Virgo
Venus
Pluto
Mercury
Jupiter
Venus
Neptune
12 Virgo
Sun
Saturn
13 Virgo
Mercury
Pluto
Mercury
Neptune
New Moon in Virgo
14 Virgo
15 Virgo
16 Virgo
17 Virgo
18 Virgo
Mercury
Venus
19 Virgo
North N
Lilith
20 Virgo
21 Virgo
Mars
Gemini
22 Virgo
Jupiter
Pluto
23 Libra
Mercury
Saturn
Sun
Libra (Autumn Equinox)
24 Libra
Sun
Mars
Jupiter
Neptune
25 Libra
Venus
Saturn
26 Libra
27 Libra
Full Moon in Libra
28 Libra
Mercury
Libra
29 Libra
Mercury
Mars
30 Libra
1 Libra
2 Libra
3 Libra
4 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1958  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 02 (Tuesday) 17:53 Venus () trine Lilith ()
September 04 (Thursday) 21:50 Venus () sextile North Node ()
September 05 (Friday) 05:09 Venus () square Mars ()
23:51 Mercury () conjunct Venus ()
September 07 (Sunday) 08:51 Jupiter () enters Scorpio
September 09 (Tuesday) 12:35 Venus () enters Virgo
21:33 Venus () sextile Jupiter ()
September 11 (Thursday) 01:09 Mercury () enters Virgo
14:45 Venus () conjunct Pluto ()
17:02 Mercury () sextile Jupiter ()
21:11 Venus () sextile Neptune ()
September 12 (Friday) 16:45 Sun () square Saturn ()
September 13 (Saturday) 02:40 Mercury () conjunct Pluto ()
08:18 Mercury () sextile Neptune ()
12:01 New Moon in Virgo
September 18 (Thursday) 13:11 Mercury () conjunct Venus ()
September 19 (Friday) 17:23 North N () opposite Lilith ()
September 21 (Sunday) 05:25 Mars () enters Gemini
September 22 (Monday) 19:19 Jupiter () sextile Pluto ()
September 23 (Tuesday) 09:38 Mercury () square Saturn ()
13:08 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
September 24 (Wednesday) 06:39 Sun () trine Mars ()
16:11 Jupiter () conjunct Neptune ()
September 25 (Thursday) 14:51 Venus () square Saturn ()
September 27 (Saturday) 21:43 Full Moon in Libra
September 28 (Sunday) 22:45 Mercury () enters Libra
September 29 (Monday) 21:45 Mercury () trine Mars ()
Make a Wish