Astrology Calendar in September 1971

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1969 1970 1971 1972 1973 »

September 1971  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
29 Virgo
30 Virgo
31 Virgo
1 Virgo
Jupiter
Pluto
2 Virgo
3 Virgo
4 Virgo
5 Virgo
Full Moon in Virgo
Mars
Uranus
6 Virgo
7 Virgo
8 Virgo
9 Virgo
10 Virgo
11 Virgo
Mercury
Jupiter
Mercury
Virgo
Jupiter
Sagittarius
Mercury
Neptune
12 Virgo
13 Virgo
Uranus
Node
14 Virgo
15 Virgo
16 Virgo
Jupiter
Neptune
Mercury
Saturn
Mars
Node
17 Virgo
Venus
Pluto
Venus
Libra
18 Virgo
North N
Lilith
Venus
Neptune
Venus
Jupiter
19 Virgo
New Moon in Virgo
20 Virgo
21 Virgo
22 Virgo
Mars
Uranus
23 Libra
Venus
Saturn
Sun
Pluto
Sun
Libra (Autumn Equinox)
24 Libra
Sun
Neptune
25 Libra
Sun
Jupiter
26 Libra
27 Libra
Venus
Node
28 Libra
Venus
Lilith
Venus
Uranus
Uranus
Lilith
29 Libra
Venus
Mars
30 Libra
Sun
Saturn
Mercury
Pluto
Mercury
Libra
Mercury
Neptune
1 Libra
2 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1971  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 01 (Wednesday) 00:07 Jupiter () sextile Pluto ()
September 05 (Sunday) 04:02 Full Moon in Virgo
16:48 Mars () trine Uranus ()
September 11 (Saturday) 05:08 Mercury () square Jupiter ()
06:43 Mercury () enters Virgo
15:32 Jupiter () enters Sagittarius
21:25 Mercury () square Neptune ()
September 13 (Monday) 09:19 Uranus () trine North Node ()
September 16 (Thursday) 05:27 Jupiter () conjunct Neptune ()
19:41 Mercury () square Saturn ()
22:16 Mars () conjunct North Node ()
September 17 (Friday) 07:25 Venus () conjunct Pluto ()
20:25 Venus () enters Libra
September 18 (Saturday) 02:02 North N () trine Lilith ()
09:15 Venus () sextile Neptune ()
15:07 Venus () sextile Jupiter ()
September 19 (Sunday) 14:42 New Moon in Virgo
September 22 (Wednesday) 11:06 Mars () trine Uranus ()
September 23 (Thursday) 02:03 Venus () trine Saturn ()
05:41 Sun () conjunct Pluto ()
16:44 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
September 24 (Friday) 12:09 Sun () sextile Neptune ()
September 25 (Saturday) 19:22 Sun () sextile Jupiter ()
September 27 (Monday) 06:06 Venus () trine North Node ()
September 28 (Tuesday) 14:05 Venus () conjunct Lilith ()
14:12 Venus () conjunct Uranus ()
17:06 Uranus () conjunct Lilith ()
September 29 (Wednesday) 11:14 Venus () trine Mars ()
September 30 (Thursday) 05:44 Sun () trine Saturn ()
06:51 Mercury () conjunct Pluto ()
09:18 Mercury () enters Libra
21:45 Mercury () sextile Neptune ()