Astrology Calendar in June 1977

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1975 1976 1977 1978 1979 »

June 1977  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
29 Gemini
30 Gemini
31 Gemini
1 Gemini
Full Moon in Gemini
2 Gemini
Sun
Pluto
3 Gemini
Sun
Saturn
4 Gemini
Sun
Jupiter
5 Gemini
Sun
Neptune
6 Gemini
Mars
Taurus
Venus
Taurus
Venus
Mars
7 Gemini
8 Gemini
Jupiter
Neptune
9 Gemini
10 Gemini
Mercury
Gemini
11 Gemini
12 Gemini
Sun
Node
13 Gemini
14 Gemini
Mercury
Lilith
15 Gemini
Venus
Uranus
16 Gemini
New Moon in Gemini
17 Gemini
Mars
Uranus
Mercury
Pluto
18 Gemini
Mercury
Saturn
Mercury
Neptune
19 Gemini
20 Gemini
Mercury
Jupiter
21 Gemini
Venus
Saturn
Sun
Cancer (Summer Solstice)
Mercury
Node
22 Cancer
23 Cancer
Saturn
Neptune
24 Cancer
25 Cancer
Mars
Saturn
26 Cancer
Mercury
Cancer
27 Cancer
28 Cancer
29 Cancer
Sun
Uranus
Mercury
Uranus
30 Cancer
Sun
Mercury
1 Cancer
2 Cancer
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

June 1977  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
June 01 (Wednesday) 20:30 Full Moon in Gemini
June 02 (Thursday) 03:49 Sun () trine Pluto ()
June 03 (Friday) 00:14 Sun () sextile Saturn ()
June 04 (Saturday) 09:35 Sun () conjunct Jupiter ()
June 05 (Sunday) 13:49 Sun () opposite Neptune ()
June 06 (Monday) 02:59 Mars () enters Taurus
06:10 Venus () enters Taurus
22:49 Venus () conjunct Mars ()
June 08 (Wednesday) 20:40 Jupiter () opposite Neptune ()
June 10 (Friday) 21:06 Mercury () enters Gemini
June 12 (Sunday) 09:16 Sun () trine North Node ()
June 14 (Tuesday) 04:55 Mercury () conjunct Lilith ()
June 15 (Wednesday) 01:05 Venus () opposite Uranus ()
June 16 (Thursday) 18:22 New Moon in Gemini
June 17 (Friday) 00:02 Mars () opposite Uranus ()
07:05 Mercury () trine Pluto ()
June 18 (Saturday) 12:12 Mercury () sextile Saturn ()
20:14 Mercury () opposite Neptune ()
June 20 (Monday) 07:08 Mercury () conjunct Jupiter ()
June 21 (Tuesday) 03:08 Venus () square Saturn ()
12:13 Sun () enters Cancer (Summer Solstice)
23:23 Mercury () trine North Node ()
June 23 (Thursday) 16:12 Saturn () trine Neptune ()
June 25 (Saturday) 21:17 Mars () square Saturn ()
June 26 (Sunday) 07:07 Mercury () enters Cancer
June 29 (Wednesday) 16:39 Sun () trine Uranus ()
20:58 Mercury () trine Uranus ()
June 30 (Thursday) 00:22 Sun () conjunct Mercury ()
Make a Wish