Astrology Calendar in September 1978

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1976 1977 1978 1979 1980 »

September 1978  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27 Virgo
28 Virgo
29 Virgo
30 Virgo
31 Virgo
1 Virgo
2 Virgo
Venus
Lilith
New Moon in Virgo
3 Virgo
4 Virgo
5 Virgo
Jupiter
Leo
6 Virgo
Sun
Uranus
7 Virgo
Venus
Scorpio
Venus
Jupiter
8 Virgo
Sun
Neptune
9 Virgo
Mercury
Virgo
10 Virgo
11 Virgo
12 Virgo
Mercury
Venus
13 Virgo
Mercury
Saturn
14 Virgo
Venus
Saturn
15 Virgo
North N
Lilith
Mars
Lilith
Neptune
Pluto
16 Virgo
Full Moon in Virgo
17 Virgo
Mercury
Uranus
18 Virgo
Mercury
Neptune
19 Virgo
Mars
Scorpio
Sun
Node
20 Virgo
Sun
Lilith
21 Virgo
22 Virgo
23 Libra
Sun
Libra (Autumn Equinox)
24 Libra
Mercury
Node
Venus
Uranus
25 Libra
Mars
Jupiter
Mercury
Lilith
26 Libra
Mercury
Libra
27 Libra
Sun
Jupiter
28 Libra
Mercury
Jupiter
29 Libra
30 Libra
Sun
Mercury
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1978  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 02 (Saturday) 06:59 Venus () square Lilith ()
16:08 New Moon in Virgo
September 05 (Tuesday) 08:30 Jupiter () enters Leo
September 06 (Wednesday) 04:33 Sun () sextile Uranus ()
September 07 (Thursday) 05:07 Venus () enters Scorpio
17:09 Venus () square Jupiter ()
September 08 (Friday) 14:25 Sun () square Neptune ()
September 09 (Saturday) 19:23 Mercury () enters Virgo
September 12 (Tuesday) 23:16 Mercury () sextile Venus ()
September 13 (Wednesday) 15:08 Mercury () conjunct Saturn ()
September 14 (Thursday) 10:36 Venus () sextile Saturn ()
September 15 (Friday) 06:33 North N () sextile Lilith ()
06:49 Mars () square Lilith ()
09:08 Neptune () sextile Pluto ()
September 16 (Saturday) 19:01 Full Moon in Virgo
September 17 (Sunday) 21:38 Mercury () sextile Uranus ()
September 18 (Monday) 22:55 Mercury () square Neptune ()
September 19 (Tuesday) 20:56 Mars () enters Scorpio
23:56 Sun () conjunct North Node ()
September 20 (Wednesday) 21:31 Sun () sextile Lilith ()
September 23 (Saturday) 09:25 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
September 24 (Sunday) 17:58 Mercury () conjunct North Node ()
22:46 Venus () conjunct Uranus ()
September 25 (Monday) 01:55 Mars () square Jupiter ()
15:38 Mercury () sextile Lilith ()
September 26 (Tuesday) 16:39 Mercury () enters Libra
September 27 (Wednesday) 08:17 Sun () sextile Jupiter ()
September 28 (Thursday) 23:20 Mercury () sextile Jupiter ()
September 30 (Saturday) 15:21 Sun () conjunct Mercury ()
Make a Wish