Astrology Calendar in September 1980

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1978 1979 1980 1981 1982 »

September 1980  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31 Virgo
1 Virgo
2 Virgo
3 Virgo
Mercury
Jupiter
4 Virgo
Mercury
Neptune
5 Virgo
Mercury
Uranus
Venus
Saturn
6 Virgo
7 Virgo
Venus
Leo
8 Virgo
9 Virgo
Mercury
Saturn
New Moon in Virgo
Jupiter
Neptune
10 Virgo
Mercury
Libra
11 Virgo
12 Virgo
Sun
Neptune
13 Virgo
Sun
Jupiter
14 Virgo
Mercury
Venus
15 Virgo
Sun
Uranus
North N
Lilith
16 Virgo
17 Virgo
18 Virgo
19 Virgo
20 Virgo
21 Virgo
Mercury
Node
Saturn
Libra
22 Virgo
Mercury
Lilith
Jupiter
Uranus
Mercury
Neptune
Sun
Libra (Autumn Equinox)
23 Libra
Sun
Saturn
Venus
Mars
Mercury
Pluto
24 Libra
Venus
Node
Full Moon in Libra
Mars
Node
25 Libra
Venus
Lilith
26 Libra
Venus
Neptune
27 Libra
Venus
Pluto
28 Libra
Venus
Uranus
29 Libra
30 Libra
Mercury
Scorpio
1 Libra
2 Libra
3 Libra
4 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1980  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 03 (Wednesday) 13:31 Mercury () conjunct Jupiter ()
September 04 (Thursday) 06:34 Mercury () square Neptune ()
September 05 (Friday) 11:54 Mercury () sextile Uranus ()
21:52 Venus () sextile Saturn ()
September 07 (Sunday) 17:57 Venus () enters Leo
September 09 (Tuesday) 04:29 Mercury () conjunct Saturn ()
10:00 New Moon in Virgo
13:34 Jupiter () square Neptune ()
September 10 (Wednesday) 02:00 Mercury () enters Libra
September 12 (Friday) 13:47 Sun () square Neptune ()
September 13 (Saturday) 09:55 Sun () conjunct Jupiter ()
September 14 (Sunday) 08:50 Mercury () sextile Venus ()
September 15 (Monday) 02:50 Sun () sextile Uranus ()
14:33 North N () sextile Lilith ()
September 21 (Sunday) 09:59 Mercury () sextile North Node ()
10:48 Saturn () enters Libra
September 22 (Monday) 02:51 Mercury () conjunct Lilith ()
11:21 Jupiter () sextile Uranus ()
21:01 Mercury () sextile Neptune ()
21:08 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
September 23 (Tuesday) 02:07 Sun () conjunct Saturn ()
03:13 Venus () square Mars ()
10:34 Mercury () conjunct Pluto ()
September 24 (Wednesday) 03:23 Venus () conjunct North Node ()
12:07 Full Moon in Libra
17:18 Mars () square North Node ()
September 25 (Thursday) 12:57 Venus () sextile Lilith ()
September 26 (Friday) 05:22 Venus () trine Neptune ()
September 27 (Saturday) 00:53 Venus () sextile Pluto ()
September 28 (Sunday) 19:42 Venus () square Uranus ()
September 30 (Tuesday) 01:16 Mercury () enters Scorpio
Make a Wish