Astrology Calendar in September 1988

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1986 1987 1988 1989 1990 »

September 1988  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28 Virgo
29 Virgo
30 Virgo
31 Virgo
1 Virgo
2 Virgo
Sun
Pluto
3 Virgo
Mercury
Jupiter
4 Virgo
5 Virgo
Sun
Lilith
Mercury
Neptune
6 Virgo
Sun
Node
7 Virgo
Venus
Leo
Mercury
Mars
8 Virgo
9 Virgo
10 Virgo
11 Virgo
New Moon in Virgo
12 Virgo
13 Virgo
Venus
Jupiter
North N
Lilith
14 Virgo
15 Virgo
Venus
Mars
16 Virgo
17 Virgo
Venus
Pluto
18 Virgo
Sun
Saturn
19 Virgo
Sun
Uranus
20 Virgo
Mars
Neptune
21 Virgo
22 Virgo
Sun
Libra (Autumn Equinox)
23 Libra
24 Libra
25 Libra
Mars
Jupiter
Mercury
Saturn
Full Moon in Libra
26 Libra
27 Libra
28 Libra
Sun
Mars
29 Libra
Sun
Jupiter
30 Libra
Sun
Neptune
1 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1988  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 02 (Friday) 14:08 Sun () sextile Pluto ()
September 03 (Saturday) 17:11 Mercury () trine Jupiter ()
September 05 (Monday) 00:06 Sun () conjunct Lilith ()
06:04 Mercury () square Neptune ()
September 06 (Tuesday) 08:35 Sun () opposite North Node ()
September 07 (Wednesday) 11:37 Venus () enters Leo
13:55 Mercury () opposite Mars ()
September 11 (Sunday) 04:49 New Moon in Virgo
September 13 (Tuesday) 00:20 Venus () sextile Jupiter ()
11:06 North N () opposite Lilith ()
September 15 (Thursday) 15:25 Venus () trine Mars ()
September 17 (Saturday) 10:21 Venus () square Pluto ()
September 18 (Sunday) 23:10 Sun () square Saturn ()
September 19 (Monday) 21:07 Sun () square Uranus ()
September 20 (Tuesday) 15:22 Mars () square Neptune ()
September 22 (Thursday) 19:28 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
September 25 (Sunday) 02:12 Mars () sextile Jupiter ()
14:46 Mercury () sextile Saturn ()
19:07 Full Moon in Libra
September 28 (Wednesday) 03:31 Sun () opposite Mars ()
September 29 (Thursday) 00:46 Sun () trine Jupiter ()
September 30 (Friday) 09:59 Sun () square Neptune ()
Make a Wish