Astrology Calendar in June 1991

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1989 1990 1991 1992 1993 »

June 1991  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26 Gemini
27 Gemini
28 Gemini
29 Gemini
30 Gemini
31 Gemini
1 Gemini
2 Gemini
3 Gemini
4 Gemini
Mercury
Venus
5 Gemini
Mercury
Gemini
6 Gemini
Venus
Leo
Mars
Saturn
7 Gemini
8 Gemini
Mercury
Saturn
9 Gemini
Mercury
Mars
10 Gemini
Mercury
Jupiter
11 Gemini
12 Gemini
Venus
Saturn
New Moon in Gemini
13 Gemini
14 Gemini
Mars
Jupiter
15 Gemini
16 Gemini
17 Gemini
Sun
Mercury
18 Gemini
Venus
Jupiter
19 Gemini
Mercury
Cancer
20 Gemini
21 Gemini
Sun
Cancer (Summer Solstice)
22 Cancer
Mercury
Lilith
23 Cancer
Venus
Mars
24 Cancer
Mercury
Uranus
25 Cancer
Venus
Pluto
Mars
Pluto
26 Cancer
Mercury
Neptune
27 Cancer
Full Moon in Cancer
Mercury
Pluto
28 Cancer
Mercury
Node
29 Cancer
Sun
Lilith
30 Cancer
1 Cancer
2 Cancer
3 Cancer
4 Cancer
5 Cancer
6 Cancer
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

June 1991  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
June 04 (Tuesday) 00:50 Mercury () sextile Venus ()
June 05 (Wednesday) 02:23 Mercury () enters Gemini
June 06 (Thursday) 01:16 Venus () enters Leo
13:56 Mars () opposite Saturn ()
June 08 (Saturday) 07:52 Mercury () trine Saturn ()
June 09 (Sunday) 01:43 Mercury () sextile Mars ()
June 10 (Monday) 06:54 Mercury () sextile Jupiter ()
June 12 (Wednesday) 10:05 Venus () opposite Saturn ()
12:05 New Moon in Gemini
June 14 (Friday) 15:01 Mars () conjunct Jupiter ()
June 17 (Monday) 04:37 Sun () conjunct Mercury ()
June 18 (Tuesday) 10:11 Venus () conjunct Jupiter ()
June 19 (Wednesday) 05:40 Mercury () enters Cancer
June 21 (Friday) 21:18 Sun () enters Cancer (Summer Solstice)
June 22 (Saturday) 04:10 Mercury () opposite Lilith ()
June 23 (Sunday) 18:22 Venus () conjunct Mars ()
June 24 (Monday) 23:01 Mercury () opposite Uranus ()
June 25 (Tuesday) 00:59 Venus () square Pluto ()
13:55 Mars () square Pluto ()
June 26 (Wednesday) 15:59 Mercury () opposite Neptune ()
June 27 (Thursday) 02:58 Full Moon in Cancer
17:44 Mercury () trine Pluto ()
June 28 (Friday) 16:18 Mercury () opposite North Node ()
June 29 (Saturday) 09:19 Sun () opposite Lilith ()
Make a Wish