Astrology Calendar in September 1992

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1990 1991 1992 1993 1994 »

September 1992  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30 Virgo
31 Virgo
1 Virgo
Mercury
Node
2 Virgo
3 Virgo
Mercury
Virgo
4 Virgo
Mars
Lilith
5 Virgo
6 Virgo
Mars
Node
Sun
Uranus
7 Virgo
8 Virgo
Sun
Neptune
9 Virgo
10 Virgo
Mercury
Uranus
11 Virgo
Venus
Saturn
Mercury
Neptune
12 Virgo
Full Moon in Virgo
Venus
Uranus
Mars
Cancer
13 Virgo
Sun
Pluto
North N
Lilith
Venus
Neptune
14 Virgo
Mercury
Pluto
15 Virgo
Sun
Mercury
16 Virgo
Mercury
Jupiter
17 Virgo
Mercury
Node
Sun
Jupiter
18 Virgo
Sun
Node
19 Virgo
Mercury
Libra
20 Virgo
21 Virgo
Jupiter
Node
Venus
Node
22 Virgo
Mercury
Mars
Sun
Libra (Autumn Equinox)
Venus
Lilith
23 Libra
24 Libra
25 Libra
Venus
Scorpio
26 Libra
Mercury
Saturn
New Moon in Libra
27 Libra
Mercury
Uranus
28 Libra
Mercury
Neptune
29 Libra
30 Libra
1 Libra
2 Libra
3 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1992  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 01 (Tuesday) 15:32 Mercury () trine North Node ()
September 03 (Thursday) 08:02 Mercury () enters Virgo
September 04 (Friday) 00:32 Mars () trine Lilith ()
September 06 (Sunday) 09:24 Mars () opposite North Node ()
12:26 Sun () trine Uranus ()
September 08 (Tuesday) 16:54 Sun () trine Neptune ()
September 10 (Thursday) 16:25 Mercury () trine Uranus ()
September 11 (Friday) 02:26 Venus () trine Saturn ()
19:21 Mercury () trine Neptune ()
September 12 (Saturday) 02:16 Full Moon in Virgo
03:47 Venus () square Uranus ()
06:04 Mars () enters Cancer
September 13 (Sunday) 05:57 Sun () sextile Pluto ()
07:18 North N () sextile Lilith ()
21:41 Venus () square Neptune ()
September 14 (Monday) 04:08 Mercury () sextile Pluto ()
September 15 (Tuesday) 03:47 Sun () conjunct Mercury ()
September 16 (Wednesday) 08:57 Mercury () conjunct Jupiter ()
September 17 (Thursday) 01:07 Mercury () square North Node ()
18:30 Sun () conjunct Jupiter ()
September 18 (Friday) 15:21 Sun () square North Node ()
September 19 (Saturday) 05:40 Mercury () enters Libra
September 21 (Monday) 02:06 Jupiter () square North Node ()
16:56 Venus () sextile North Node ()
September 22 (Tuesday) 10:20 Mercury () square Mars ()
18:42 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
22:48 Venus () trine Lilith ()
September 25 (Friday) 03:31 Venus () enters Scorpio
September 26 (Saturday) 05:47 Mercury () trine Saturn ()
10:40 New Moon in Libra
September 27 (Sunday) 09:12 Mercury () square Uranus ()
September 28 (Monday) 16:09 Mercury () square Neptune ()