Astrology Calendar in September 1993

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1991 1992 1993 1994 1995 »

September 1993  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
29 Virgo
30 Virgo
31 Virgo
1 Virgo
Full Moon in Virgo
Venus
Lilith
2 Virgo
Venus
Node
3 Virgo
4 Virgo
Mercury
Uranus
Mercury
Neptune
5 Virgo
6 Virgo
Mars
Jupiter
7 Virgo
Mercury
Pluto
8 Virgo
9 Virgo
Mars
Uranus
Mars
Neptune
10 Virgo
Venus
Jupiter
11 Virgo
Sun
Uranus
Sun
Neptune
Mercury
Libra
12 Virgo
North N
Lilith
13 Virgo
14 Virgo
Venus
Mars
15 Virgo
Mercury
Node
Mercury
Lilith
16 Virgo
Venus
Pluto
Sun
Pluto
New Moon in Virgo
Jupiter
Uranus
17 Virgo
Jupiter
Neptune
Venus
Saturn
18 Virgo
19 Virgo
Mars
Saturn
20 Virgo
21 Virgo
Venus
Virgo
22 Virgo
Mercury
Uranus
Mercury
Neptune
23 Libra
Sun
Libra (Autumn Equinox)
Mercury
Jupiter
24 Libra
25 Libra
26 Libra
Venus
Node
27 Libra
Mercury
Saturn
Mars
Scorpio
28 Libra
29 Libra
Sun
Node
30 Libra
Full Moon in Libra
1 Libra
2 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1993  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 01 (Wednesday) 02:33 Full Moon in Virgo
12:23 Venus () trine Lilith ()
September 02 (Thursday) 22:04 Venus () trine North Node ()
September 04 (Saturday) 21:57 Mercury () trine Uranus ()
23:23 Mercury () trine Neptune ()
September 06 (Monday) 06:07 Mars () conjunct Jupiter ()
September 07 (Tuesday) 11:44 Mercury () sextile Pluto ()
September 09 (Thursday) 14:35 Mars () square Uranus ()
19:14 Mars () square Neptune ()
September 10 (Friday) 22:58 Venus () sextile Jupiter ()
September 11 (Saturday) 01:37 Sun () trine Uranus ()
04:55 Sun () trine Neptune ()
11:18 Mercury () enters Libra
September 12 (Sunday) 03:28 North N () trine Lilith ()
September 14 (Tuesday) 20:53 Venus () sextile Mars ()
September 15 (Wednesday) 13:14 Mercury () sextile North Node ()
22:08 Mercury () opposite Lilith ()
September 16 (Thursday) 01:16 Venus () square Pluto ()
02:59 Sun () sextile Pluto ()
03:10 New Moon in Virgo
16:46 Jupiter () square Uranus ()
September 17 (Friday) 09:30 Jupiter () square Neptune ()
10:41 Venus () opposite Saturn ()
September 19 (Sunday) 09:26 Mars () trine Saturn ()
September 21 (Tuesday) 14:22 Venus () enters Virgo
September 22 (Wednesday) 20:58 Mercury () square Uranus ()
23:25 Mercury () square Neptune ()
September 23 (Thursday) 00:22 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
21:46 Mercury () conjunct Jupiter ()
September 26 (Sunday) 16:17 Venus () square North Node ()
September 27 (Monday) 02:14 Mercury () trine Saturn ()
02:15 Mars () enters Scorpio
September 29 (Wednesday) 04:49 Sun () sextile North Node ()
September 30 (Thursday) 18:53 Full Moon in Libra
Make a Wish