Astrology Calendar in September 2005

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 2003 2004 2005 2006 2007 »

September 2005  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28 Virgo
29 Virgo
30 Virgo
31 Virgo
1 Virgo
Sun
Uranus
Venus
Jupiter
2 Virgo
3 Virgo
New Moon in Virgo
4 Virgo
Venus
Pluto
Mercury
Virgo
5 Virgo
6 Virgo
7 Virgo
8 Virgo
9 Virgo
Mercury
Uranus
North N
Lilith
10 Virgo
11 Virgo
Venus
Scorpio
12 Virgo
Neptune
Lilith
13 Virgo
Sun
Mars
14 Virgo
Sun
Pluto
15 Virgo
16 Virgo
Mercury
Mars
Mercury
Pluto
17 Virgo
18 Virgo
Full Moon in Virgo
Sun
Mercury
Jupiter
Pluto
Venus
Saturn
Venus
Uranus
19 Virgo
20 Virgo
Mercury
Libra
21 Virgo
22 Virgo
Sun
Libra (Autumn Equinox)
23 Libra
24 Libra
Venus
Neptune
25 Libra
Mercury
Saturn
26 Libra
Venus
Lilith
27 Libra
28 Libra
Mercury
Node
29 Libra
Mercury
Neptune
30 Libra
Mercury
Lilith
1 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 2005  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 01 (Thursday) 03:02 Sun () opposite Uranus ()
23:30 Venus () conjunct Jupiter ()
September 03 (Saturday) 18:45 New Moon in Virgo
September 04 (Sunday) 15:45 Venus () sextile Pluto ()
17:52 Mercury () enters Virgo
September 09 (Friday) 05:21 Mercury () opposite Uranus ()
20:16 North N () trine Lilith ()
September 11 (Sunday) 16:14 Venus () enters Scorpio
September 12 (Monday) 19:30 Neptune () opposite Lilith ()
September 13 (Tuesday) 18:48 Sun () trine Mars ()
September 14 (Wednesday) 14:21 Sun () square Pluto ()
September 16 (Friday) 03:05 Mercury () trine Mars ()
06:32 Mercury () square Pluto ()
September 18 (Sunday) 02:00 Full Moon in Virgo
02:38 Sun () conjunct Mercury ()
03:57 Jupiter () sextile Pluto ()
08:34 Venus () square Saturn ()
16:30 Venus () trine Uranus ()
September 20 (Tuesday) 16:39 Mercury () enters Libra
September 22 (Thursday) 22:23 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
September 24 (Saturday) 19:15 Venus () square Neptune ()
September 25 (Sunday) 10:58 Mercury () sextile Saturn ()
September 26 (Monday) 07:52 Venus () square Lilith ()
September 28 (Wednesday) 17:45 Mercury () opposite North Node ()
September 29 (Thursday) 08:38 Mercury () trine Neptune ()
September 30 (Friday) 17:58 Mercury () sextile Lilith ()
Make a Wish