Astrology Calendar in September 2008

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 2006 2007 2008 2009 2010 »

September 2008  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31 Virgo
1 Virgo
2 Virgo
3 Virgo
4 Virgo
Sun
Saturn
Sun
Jupiter
5 Virgo
6 Virgo
7 Virgo
Mars
Jupiter
8 Virgo
Mercury
Jupiter
Mercury
Mars
Jupiter
Saturn
9 Virgo
North N
Lilith
Sun
Lilith
Venus
Jupiter
10 Virgo
11 Virgo
12 Virgo
Venus
Mars
Mercury
Node
13 Virgo
Sun
Uranus
Mercury
Lilith
Venus
Node
Venus
Lilith
14 Virgo
Mars
Node
15 Virgo
Mercury
Venus
Full Moon in Virgo
Mars
Lilith
16 Virgo
17 Virgo
Venus
Neptune
18 Virgo
19 Virgo
20 Virgo
Mercury
Neptune
21 Virgo
Sun
Pluto
22 Virgo
Mars
Neptune
Sun
Libra (Autumn Equinox)
Venus
Pluto
23 Libra
Mercury
Mars
24 Libra
Venus
Scorpio
25 Libra
26 Libra
27 Libra
28 Libra
Mercury
Neptune
29 Libra
New Moon in Libra
30 Libra
1 Libra
2 Libra
3 Libra
4 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 2008  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 04 (Thursday) 01:59 Sun () conjunct Saturn ()
17:41 Sun () trine Jupiter ()
September 07 (Sunday) 21:05 Mars () square Jupiter ()
September 08 (Monday) 05:08 Mercury () square Jupiter ()
17:44 Mercury () conjunct Mars ()
23:17 Jupiter () trine Saturn ()
September 09 (Tuesday) 00:29 North N () sextile Lilith ()
08:32 Sun () square Lilith ()
20:12 Venus () square Jupiter ()
September 12 (Friday) 02:05 Venus () conjunct Mars ()
12:30 Mercury () trine North Node ()
September 13 (Saturday) 02:21 Sun () opposite Uranus ()
06:31 Mercury () sextile Lilith ()
07:12 Venus () trine North Node ()
22:25 Venus () sextile Lilith ()
September 14 (Sunday) 06:27 Mars () trine North Node ()
September 15 (Monday) 01:36 Mercury () conjunct Venus ()
09:13 Full Moon in Virgo
20:24 Mars () sextile Lilith ()
September 17 (Wednesday) 13:58 Venus () trine Neptune ()
September 20 (Saturday) 03:21 Mercury () trine Neptune ()
September 21 (Sunday) 03:45 Sun () square Pluto ()
September 22 (Monday) 02:56 Mars () trine Neptune ()
15:44 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
22:24 Venus () sextile Pluto ()
September 23 (Tuesday) 10:49 Mercury () conjunct Mars ()
September 24 (Wednesday) 02:59 Venus () enters Scorpio
September 28 (Sunday) 12:23 Mercury () trine Neptune ()
September 29 (Monday) 08:12 New Moon in Libra
Make a Wish