Astrology Calendar in June 2012

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 2010 2011 2012 2013 2014 »

June 2012  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27 Gemini
28 Gemini
29 Gemini
30 Gemini
31 Gemini
1 Gemini
Mercury
Venus
2 Gemini
3 Gemini
4 Gemini
Mercury
Saturn
Full Moon in Gemini
5 Gemini
Venus
Mars
6 Gemini
Sun
Venus
7 Gemini
Mercury
Cancer
8 Gemini
Sun
Mars
9 Gemini
Mercury
Neptune
10 Gemini
11 Gemini
Jupiter
Gemini
Mercury
Uranus
12 Gemini
Mercury
Pluto
13 Gemini
Mars
Lilith
Sun
Saturn
14 Gemini
15 Gemini
16 Gemini
17 Gemini
18 Gemini
19 Gemini
Mercury
Lilith
New Moon in Gemini
20 Gemini
Mercury
Saturn
Sun
Cancer (Summer Solstice)
21 Gemini
Venus
Uranus
Mercury
Mars
22 Cancer
23 Cancer
24 Cancer
Sun
Neptune
Uranus
Pluto
25 Cancer
Jupiter
Neptune
26 Cancer
Mercury
Leo
27 Cancer
Jupiter
Node
28 Cancer
29 Cancer
Mercury
Node
Sun
Pluto
Mercury
Jupiter
Sun
Uranus
30 Cancer
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

June 2012  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
June 01 (Friday) 20:30 Mercury () conjunct Venus ()
June 04 (Monday) 02:38 Mercury () trine Saturn ()
11:11 Full Moon in Gemini
June 05 (Tuesday) 00:27 Venus () square Mars ()
June 06 (Wednesday) 01:08 Sun () conjunct Venus ()
June 07 (Thursday) 11:15 Mercury () enters Cancer
June 08 (Friday) 02:30 Sun () square Mars ()
June 09 (Saturday) 01:49 Mercury () trine Neptune ()
June 11 (Monday) 17:22 Jupiter () enters Gemini
17:41 Mercury () square Uranus ()
June 12 (Tuesday) 01:04 Mercury () opposite Pluto ()
June 13 (Wednesday) 01:13 Mars () trine Lilith ()
12:12 Sun () trine Saturn ()
June 19 (Tuesday) 04:41 Mercury () sextile Lilith ()
15:02 New Moon in Gemini
June 20 (Wednesday) 16:05 Mercury () square Saturn ()
23:08 Sun () enters Cancer (Summer Solstice)
June 21 (Thursday) 00:55 Venus () sextile Uranus ()
10:14 Mercury () sextile Mars ()
June 24 (Sunday) 03:53 Sun () trine Neptune ()
09:08 Uranus () square Pluto ()
June 25 (Monday) 07:55 Jupiter () square Neptune ()
June 26 (Tuesday) 02:24 Mercury () enters Leo
June 27 (Wednesday) 13:25 Jupiter () opposite North Node ()
June 29 (Friday) 03:21 Mercury () trine North Node ()
15:01 Sun () opposite Pluto ()
15:37 Mercury () sextile Jupiter ()
20:09 Sun () square Uranus ()
Make a Wish