Astrology Calendar in June 1953

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1951 1952 1953 1954 1955 »

June 1953  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31 Gemini
1 Gemini
Mars
Neptune
Mercury
Saturn
Mercury
Pluto
2 Gemini
Mercury
Neptune
Mercury
Mars
3 Gemini
Jupiter
Node
4 Gemini
5 Gemini
Venus
Taurus
6 Gemini
Mercury
Cancer
7 Gemini
Mercury
Venus
8 Gemini
9 Gemini
Sun
Lilith
10 Gemini
11 Gemini
New Moon in Gemini
Sun
Saturn
12 Gemini
Venus
Node
Sun
Pluto
Sun
Neptune
13 Gemini
Neptune
Pluto
14 Gemini
Mars
Cancer
15 Gemini
16 Gemini
Mercury
Uranus
17 Gemini
Mercury
Lilith
18 Gemini
Mercury
Saturn
19 Gemini
Mercury
Neptune
20 Gemini
21 Gemini
Sun
Cancer (Summer Solstice)
22 Cancer
23 Cancer
24 Cancer
25 Cancer
Venus
Uranus
26 Cancer
Mercury
Leo
27 Cancer
Full Moon in Cancer
28 Cancer
Venus
Lilith
29 Cancer
Venus
Pluto
30 Cancer
1 Cancer
2 Cancer
3 Cancer
4 Cancer
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

June 1953  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
June 01 (Monday) 07:50 Mars () trine Neptune ()
19:59 Mercury () trine Saturn ()
20:43 Mercury () sextile Pluto ()
June 02 (Tuesday) 00:43 Mercury () trine Neptune ()
09:06 Mercury () conjunct Mars ()
June 03 (Wednesday) 22:36 Jupiter () trine North Node ()
June 05 (Friday) 10:33 Venus () enters Taurus
June 06 (Saturday) 08:23 Mercury () enters Cancer
June 07 (Sunday) 00:15 Mercury () sextile Venus ()
June 09 (Tuesday) 19:25 Sun () square Lilith ()
June 11 (Thursday) 14:54 New Moon in Gemini
22:26 Sun () trine Saturn ()
June 12 (Friday) 00:58 Venus () square North Node ()
11:14 Sun () sextile Pluto ()
12:14 Sun () trine Neptune ()
June 13 (Saturday) 21:07 Neptune () sextile Pluto ()
June 14 (Sunday) 03:48 Mars () enters Cancer
June 16 (Tuesday) 10:14 Mercury () conjunct Uranus ()
June 17 (Wednesday) 23:20 Mercury () sextile Lilith ()
June 18 (Thursday) 16:48 Mercury () square Saturn ()
June 19 (Friday) 02:55 Mercury () square Neptune ()
June 21 (Sunday) 16:59 Sun () enters Cancer (Summer Solstice)
June 25 (Thursday) 08:03 Venus () sextile Uranus ()
June 26 (Friday) 11:00 Mercury () enters Leo
June 27 (Saturday) 03:29 Full Moon in Cancer
June 28 (Sunday) 06:40 Venus () trine Lilith ()
June 29 (Monday) 02:52 Venus () square Pluto ()
Make a Wish