Astrology Calendar in September 1953

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 1951 1952 1953 1954 1955 »

September 1953  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30 Virgo
31 Virgo
1 Virgo
2 Virgo
Mars
Neptune
3 Virgo
4 Virgo
Mars
Pluto
5 Virgo
Mars
Jupiter
6 Virgo
Mars
Saturn
7 Virgo
Sun
Mercury
8 Virgo
New Moon in Virgo
9 Virgo
10 Virgo
11 Virgo
Mercury
Uranus
12 Virgo
Mercury
Jupiter
13 Virgo
14 Virgo
Mars
Virgo
15 Virgo
Sun
Uranus
Mercury
Lilith
Mercury
Libra
16 Virgo
Mercury
Node
17 Virgo
18 Virgo
Venus
Neptune
Sun
Jupiter
19 Virgo
Venus
Pluto
Lilith
Libra
20 Virgo
Venus
Jupiter
21 Virgo
North N
Lilith
Venus
Saturn
22 Virgo
23 Libra
Full Moon in Virgo
Sun
Libra (Autumn Equinox)
Sun
Node
Sun
Lilith
North N
Capricorn
24 Libra
Venus
Virgo
25 Libra
26 Libra
27 Libra
28 Libra
29 Libra
Mercury
Uranus
Mercury
Neptune
30 Libra
Mercury
Pluto
1 Libra
2 Libra
3 Libra
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

September 1953  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
September 02 (Wednesday) 05:42 Mars () sextile Neptune ()
September 04 (Friday) 13:01 Mars () conjunct Pluto ()
September 05 (Saturday) 06:02 Mars () sextile Jupiter ()
September 06 (Sunday) 10:02 Mars () sextile Saturn ()
September 07 (Monday) 09:35 Sun () conjunct Mercury ()
September 08 (Tuesday) 07:47 New Moon in Virgo
September 11 (Friday) 11:52 Mercury () sextile Uranus ()
September 12 (Saturday) 23:50 Mercury () square Jupiter ()
September 14 (Monday) 17:58 Mars () enters Virgo
September 15 (Tuesday) 09:45 Sun () sextile Uranus ()
15:32 Mercury () conjunct Lilith ()
21:44 Mercury () enters Libra
September 16 (Wednesday) 03:22 Mercury () trine North Node ()
September 18 (Friday) 00:05 Venus () sextile Neptune ()
13:33 Sun () square Jupiter ()
September 19 (Saturday) 03:50 Venus () conjunct Pluto ()
16:42 Lilith () enters Libra
September 20 (Sunday) 10:14 Venus () sextile Jupiter ()
September 21 (Monday) 01:04 North N () trine Lilith ()
02:05 Venus () sextile Saturn ()
September 23 (Wednesday) 04:15 Full Moon in Virgo
08:05 Sun () enters Libra (Autumn Equinox)
08:46 Sun () trine North Node ()
19:21 Sun () conjunct Lilith ()
21:19 North N () enters Capricorn
September 24 (Thursday) 03:47 Venus () enters Virgo
September 29 (Tuesday) 19:16 Mercury () square Uranus ()
23:35 Mercury () conjunct Neptune ()
September 30 (Wednesday) 19:50 Mercury () sextile Pluto ()
Make a Wish