Astrology Calendar in June 2029

Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
« 2027 2028 2029 2030 »

June 2029  

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27 Gemini
28 Gemini
29 Gemini
30 Gemini
31 Gemini
1 Gemini
Venus
Mars
2 Gemini
Venus
Cancer
3 Gemini
4 Gemini
Sun
Uranus
5 Gemini
Mars
Libra
6 Gemini
Venus
Node
7 Gemini
8 Gemini
Sun
Jupiter
9 Gemini
10 Gemini
Venus
Neptune
11 Gemini
12 Gemini
New Moon in Gemini
Sun
Lilith
13 Gemini
Mercury
Gemini
14 Gemini
15 Gemini
16 Gemini
Venus
Jupiter
Mercury
Mars
17 Gemini
18 Gemini
Venus
Saturn
19 Gemini
Mars
Node
20 Gemini
Venus
Lilith
Mercury
Pluto
21 Gemini
Sun
Cancer (Summer Solstice)
Mercury
Neptune
22 Cancer
23 Cancer
Mercury
Uranus
24 Cancer
25 Cancer
Mercury
Jupiter
26 Cancer
Sun
Node
Full Moon in Cancer
Venus
Leo
27 Cancer
28 Cancer
Mercury
Lilith
29 Cancer
30 Cancer
Mars
Pluto
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()

June 2029  

DateTime [UT/GMT]EventsSymbols
June 01 (Friday) 00:19 Venus () square Mars ()
June 02 (Saturday) 00:10 Venus () enters Cancer
June 04 (Monday) 16:23 Sun () conjunct Uranus ()
June 05 (Tuesday) 04:49 Mars () enters Libra
June 06 (Wednesday) 18:52 Venus () opposite North Node ()
June 08 (Friday) 01:19 Sun () trine Jupiter ()
June 10 (Sunday) 21:27 Venus () square Neptune ()
June 12 (Tuesday) 03:50 New Moon in Gemini
04:59 Sun () sextile Lilith ()
June 13 (Wednesday) 16:46 Mercury () enters Gemini
June 16 (Saturday) 08:57 Venus () square Jupiter ()
17:23 Mercury () trine Mars ()
June 18 (Monday) 09:53 Venus () sextile Saturn ()
June 19 (Tuesday) 16:12 Mars () square North Node ()
June 20 (Wednesday) 10:21 Venus () square Lilith ()
18:54 Mercury () trine Pluto ()
June 21 (Thursday) 01:48 Sun () enters Cancer (Summer Solstice)
08:10 Mercury () sextile Neptune ()
June 23 (Saturday) 23:04 Mercury () conjunct Uranus ()
June 25 (Monday) 05:05 Mercury () trine Jupiter ()
June 26 (Tuesday) 02:51 Sun () opposite North Node ()
03:22 Full Moon in Cancer
15:37 Venus () enters Leo
June 28 (Thursday) 04:28 Mercury () sextile Lilith ()
June 30 (Saturday) 18:30 Mars () trine Pluto ()
Make a Wish